Kem dưỡng da IUYA Luminous Primerose Vital ban đêm tái tạo da 2% bakuchiol 50g

390.000 

𝐾𝑒𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑎 𝐼𝑈𝑌𝐴 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑛 đ𝑒̂𝑚 𝑡𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑑𝑎 2% 𝑏𝑎𝑘𝑢𝑐ℎ𝑖𝑜𝑙 50𝑔

  • MUA SẢN PHẨM TẠI: